ZASADY UBIEGANIA SIĘ O PATRONAT MEDIALNY TV SKAWINA 

1. O patronat medialny może ubiegać się każdy organizator wydarzenia, imprezy przedsięwzięcia o zasięgu miejskim bądź regionalnym, który chciałby otrzymać od Telewizji materiał informacyjny z wydarzenia dla celów promocyjnych w zamian za promowanie Telewizji Skawina.

2. Telewizja Skawina może udzielić patronatu medialnego w przypadku gdy uważa, że cele przedsięwzięcia są zgodne z misją telewizji oraz są godne propagowania i promowania.

3. Ubiegając się o patronat medialny należy:
Wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy znajdujący się u dołu strony („Wniosek o przyznanie patronatu medialnego TV Skawina”).

4. Wypełnienie proponowanych i oczekiwanych świadczeń w formularzu jest jedynie propozycją, która po uzyskaniu patronatu medialnego Telewizji Skawina jest ostatecznie uzgadniana z pracownikiem Telewizji.

5. W szczególnych przypadkach Telewizja Skawina może zamiast patronatu medialnego przyznać opiekę medialną. Nie zapewnia ona oprawy reporterskiej, ale pomoże w ustalonym zakresie w promocji wydarzenia.

6. Prośbę o patronat medialny wraz z wypełnionym formularzem należy złożyć, ze względu na kilkudniowy tryb rozpatrywania, co najmniej na 14 dni przed planowanym rozpoczęciem przedsięwzięcia. Prośba złożona w terminie późniejszym niż 14 dni może nie zostać rozpatrzona.

7. W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z redakcją pod numerem tel.: 502-773-782

8.  Telewizja Skawina zastrzega sobie prawo do odpowiadania na wybrane zgłoszenia.

9. Niniejsze zasady nie stanowią oferty zawarcia umowy dotyczącej patronatu medialnego w rozumieniu Art. 66KC.

WNIOSEK O PRZYZNANIE PATRONATU MEDIALNEGO TV SKAWINA

Data imprezy

Oferowane świadczenia organizatora
Zamieszczenie logo TV na materiałach promocyjnych: plakaty, zaproszenia, ulotki, wydawnictwa pokonferencyjneWymienienie TV jako partnera medialnego w czasie imprezyEkspozycja baneru i/lub roll-up'u TV podczas imprezyUmieszczenie informacji o partnerze medialnym na stronie internetowej, w prasie i relacjach z imprezy w innych mediachInne

Preferowane świadczenia udzielone przez TV
Umieszczenie zapowiedzi na stronie internetowejWypożyczenie baneru TVWypożyczenie roll-up'u TVUmieszczenie zapowiedzi o wydarzeniuRelacja z imprezy w formie wideoRelacja z imprezy na stronie internetowej w formie artykułuFotorelacja z wydarzenia na stronie internetowejInne