Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie otrzymała nowy wóz bojowy

0
0
Ochotnicza Straż Pożarna w Rzozowie otrzymała nowy wóz bojowy – średni samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu MAN.
 
Wóz został wyposażony m.in. w armaturę wodno-pianową, zestaw narzędzi hydraulicznych, aparaty ochrony układu oddechowego, zestaw ratownictwa medycznego, kamerę termowizyjną, wyciągarkę, pilarki, agregat prądotwórczy, motopompę, sprzęt burzący itd.
 
Kosztował 810 tys. złotych. Środki na jego zakup pochodziły z budżetu Gminy Skawina, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Narodowego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urzędu Marszałkowskiego i Powiatu Krakowskiego. Wkład własny jednostki wyniósł 140 tys. zł., z czego 40 tys. zł. pochodziło z licytacji i zrzutki, a 30 tys. zł. ze zbiórki złomu.